Arrangörer Skriv Ut!
 
     
 
 
     
  Komihåg lista  Bergerlista (pdf)    
  SOSS Bergertabeller (excel)    
  Ersättningar Bestämmelser G+ klass GP    
  Schackregler SSF Tävlingsregler U-Schack sammanfattning    
  Rondlappar Särskiljningsregler    
  Poängberäkning GP Infoblad för Äggallergi