Tävlingsregler Skriv Ut!  
     
 
 
     
  Rörd pjäs = förd pjäs, Släppt pjäs = flyttad pjäs
 
 
  Klockan ställs om med samma hand som man flyttar pjäsen med.
Regelvidrigt drag/ställa kungen i schack mm ger en minuts tidstillägg för motståndaren.
Tävlingsledningen bestämmer på vilken sidan klockan ska stå.
En spelare har rätt att stanna klockan och tillkalla en tävlingsledare om någon oklarhet eller tvist uppstår.
En åskådare får inte stanna klockan eller uppmana en spelare att stanna klockan, men har rätt att tillkalla en tävlingsledare.
Ingen utomstående/förälder eller kompis får blanda sig i spelet.
Om tiden gått ut/om kungen står i schack eller matt/om det utförts ett regelvidrigt drag - så får det ENDAST påpekas utav en av de inblandade spelarna.
 
 
  OBS! I de två sistnämnda fallen kan den spelare som fått otillåten hjälp förlora partiet. Speciellt då hjälpen kommit från en kompis, lagspelare, förälder, ledare eller annan närstående.
 
 
  Ett parti är remi:
När tiden för ena spelaren gått ut, men motståndaren inte har material att sätta matt med.
Om båda spelarnas tid har gått ut
Om ingen av spelarna har material att sätt matt med.
Vid dragupprepning.
Vid överenskommelse mellan spelarna.
Om en tävlingsledare konstaterar att en har material att sätta matt men inte klara av mattsättning med resterande pjäser.

 
  U-Schack tillämpar SSF:s (FIDE:s) tävlingsregler.
Ett undantag är att feldrag i snabbschack inte medför förlust av partiet
utan i stället ges den icke felande en minuts extra betänketid.