Ersättningar vid tävlingsarrangemang Skriv Ut!  
     
 
 
     
  Lokal: U-schack betalar lokalkostnader inom rimliga nivåer Begäran om ersättning sändes till U-schacks kassör  
  Ledare/domare: U-schack ersätter matkostnader upp till 30 kr per ledare/domare
Begäran om ersättning sändes till U-schacks kassör
 
  Priser/startavgifter: U-schack betalar priserna. Priserna beställes av U-schack ansvarig och skickas till lokal arrangör i god tid före tävlingen.
För GP-tävlingar tar U-schack ut en startavgift på 20 kr/deltagare
Arrangör har rätt att ta ut förhöjd startavgift vid sen anmälan.