Grand Prix Resultat tidigare år


1998-1999

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

1999-2000

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

2000-2001

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

2001-2002

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2002-2003

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2003-2004

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2004-2005

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2005-2006

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2006-2007

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2007-2008

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2008-2009

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2009-2010

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2010-2011

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2011-2012

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2012-2013

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2013-2014

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb

2014-2015

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Klubb