Ställning efter rond 3
1 Nibbleskolan Hallsta 4A 249   
2 Nibbleskolan Hallsta 4D 209   
3 Nibbleskolan Hallsta 4B 206   
4 Nibbleskolan Hallsta 4C 193   
5 Lindboskolan 4A 137   
6 Lindboskolan 4B 132   
7 Lindboskolan 4C 104   
De första 5 klasserna vidare till Västmanlandsfinalen. 100 deltagare.