Är du intresserad av att bli tränare? - 
Ett utmärkt val!
Skriv Ut!  
     
 
 
     
  Olika sorters ungdomstränare
Man kan säga att det finns olika sorters ungdomstränare inom U-Schacks distrikt (d.v.s. Västmanland). Allt som allt kan man dela in dem i 3 grupper. Att vara ungdomstränare innebär inte att du behöver vara ungdom själv, även om flertalet tränare är det, utan det betyder att du tränar ungdomar i olika åldrar.

Hjälptränare/huvudtränare
Vissa klubbar har huvudtränare och hjälptränare. Hjälptränarna assisterar huvudtränaren, som har huvudansvaret för träningen. Hjälptränarna är oftast ungdomar som får hjälp av en mer erfaren tränare för att sen ta över en egen grupp/träningstillfälle.
 
 
  Förälder
En förälder som inte kan schack eller som kan lite schack kan vara en stor tillgång. Denne kan sköta mer administrativa saker som aktivitetslistor, framplockning av material, trivsel m.m. Om föräldern kan lite schack så kan denne ta hand om nybörjare som ska lära sig pjäsernas gång, slutspelshäften o.s.v.

Lägerledare/tränare
Då U-Schack har en unik inriktning i Sverige med många schackläger varje år kan man säga att en annorlunda grupp med schacktränare/ledare har skapats. Det är ledare, ofta ledare som är mycket aktiva i klubbarna, som någon/några helger om året sätter av ett par dygn som heltidstränare och att ta hand om juniorer från flera klubbar, inte bara sin egen. Många ledare som inte har en träningsgrupp brukar ofta avsätta den här tiden för att uppleva den unika gemenskap och träningssituation som uppstår vid schackläger. På ett vanligt schackläger är det schackträning ungefär 6 timmar/dag, ibland mer och ibland mindre. Tänk dig vad man kan göra med det !
 
 
  Ideéllt arbete
Som tränare på schackläger, och i de flesta fall även klubbarna, får man inte någon betalning för den tid man lägger ner. Man får i de flesta fall ersättning för resor och mat men det är inte heller säkert. Att inte få betalt för sin tid kallas ideéllt arbete, detta tar vi inom lägerkommittén för självklart när man åker på våra läger, både som ledare/tränare och förälder. I många fall får klubbarna även betala en kursavgift för att ledarna åker och lär sig nya saker.
 
 
 
  Intresserad?!
Om du är intresserad av att bli tränare i klubben så tar du kontakt med din lokala klubb genom U-Schacks länksida. Om inte din klubb finns med så kan 
du kontakta uk@u-schack.se
Om du är intresserad av att vara tränare/ledare på läger så 
kontaktar du även här uk@u-schack.se.

Du kommer inte att ångra dig!