Bilder


Bilder från skol-sm

Spellokal

Folkstorm


Anmälan

Lokaler för grupp A-E


Lokaler för grupp A-E

Lokaler för grupp F-I


Mer bilder finns här: Schacksnack.se
Schack.se