Styrelsen i U-Schack Skriv Ut!  
     
 
 
     
  Ordförande:
Erik Degerstedt


Materialförvaltare:

U-Schack har inte längre material. Vänd er till närmaste klubb.

 
Kassör:
Urban Lundbäck

 
  Ledamöter:
Gert Åkerman
Rasmus Myklebust
Björn Johansson
John Svensson
Kjell Adolfsson

 
 
  Revisorer:
Staffan Jansson
Thomas Franzén

Suppleant: André Nilsson 
 
  Övrigt:
Målprogram
Stadgar
Styrelseprotokoll
Verksamhetsberättelse