U-Schacks Handlings- och Målprogram Skriv Ut!  
     
 
 
     
  U-Schack skall:  
 

arbeta för alla människors lika värde, jämlikhet och jämställdhet.
U-Schacks verksamhet är öppen för alla och principen om alla människors lika värde är en självklarhet.

I t.ex. schack 4:an har alla från samma klass möjlighet att deltaga och det är en fördel för klassen att så många som möjligt deltar.
 

 
 

arbeta förebyggande mot  mobbning och våld:        

I U-Schacks kurser och läger arbetar man aktivt med ledarskapsfrågor  för att motverka mobbing och våld.

I schackets natur ligger inget våld. Kan man skapa ett schackintresse kan ungdomarna bli lugnare och mer koncentrerade. Praktisk erfarenhet visar detta. Även skolarbetet kan påverkas positivt för oroliga elever.
 

 
 

arbeta mot rasism och främlingsfientlighet:

Arbete mot rasism och främlingsfientlighet ingår som en naturlig del i det  att schack spelas i hela världen och litteratur och schackliga förebilder finns från alla länder.
 
 
  arbeta förebyggande mot användning av tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
 
 
  Alla ungdomar som verkar i U-schack erbjuds utbildning om drogers skadliga inverkan. Ingen typ av droganvändning får förekomma i anslutning till U-schacks arrangemang.