Länslaget Skriv Ut!  
     
 
 
     
  U-schacks länslag består av talangfulla schackungdomar från länet.

 
 
  Mål:
Att få schackintresserade ungdomar att delta i större tävlingar och därmed få dem intresserade av att fortsätta med schack även efter juniortiden.

Att ge ungdomarna kvalificerad schackträning med inriktning på att stimulera till självstudier.

Att skapa en grupp som har roligt och trivs tillsammans.

 
 
  Verksamhet:
Delta i ett antal tävlingar med kvalificerat motstånd och huvudsakligen långpartier.
Regelbundna träningar.
 
 
 
  Målgrupp:
Schackerfarna ungdomar från U-Schackklubbar (Västmanland), i första hand 13-21 år , men även yngre kan delta. En förutsättning för att få delta i tävling med övernattning om man är yngre än 13 år är att förälder deltar.

 
 
  Aktiviteter: Se Schema
 
 
 
  Frågor/Anmälan:
Urban Lundbäck
tel. 021 – 803513 
e-post: urban.lundback@u-schack.se