Avgifter Skriv Ut!  
     
 
 
  Medlemsavgift  
  Klubbarnas avgift till U-Schack bestäms av kongressen varje år. Den ligger för seniorer 30 kr över den del som går till SSF och för juniorer samma avgift som till SSF.
U-Schack fakturerar avgiften i maj varje år. Alla som föregående år var registrerade som huvudmedlemmar i klubben i SSF:s medlemssystem ingår i faktureringsunderlaget. 
 
 
 

Policy/avgifter för utlåning av schackmateriel

 
  U-Schack har sålt ut sin materiel till medlemsklubbarna. Vänd er till dessa för ev lån av materiel.